Active participation of youth in decision making Cover Image

Aktivno učešće mladih u donošenju odluka
Active participation of youth in decision making

Author(s): Berina Džemailović, Berina Meheljić, Jadranka Miličević, Stela Kovačević, Tamara Radetić, Vedrana Frašto
Subject(s): Gender Studies, Politics and society, Sociology of Politics
Published by: Fondacija CURE
Keywords: Decision making; Responsibility of the youth; Gender equality; Feminist activism; Bosnia and Herzegovina;
Summary/Abstract: Fondacija CURE je kroz implementaciju projekta „Aktivno učešće mladih u donošenje odluka“, koji je financijski podržan od strane Općine Centar, uradila istraživanje o tome koliko su mlade osobe upoznate sa terminom građanskog aktivizma, te koliko i na koji način se žele baviti aktivizmom. Posebno nas je zanimalo na koji način mlade osobe vide svoje učešće u društvenim procesima, kako kreiraju svoje slobodno vrijeme i šta je to što mladima daje podsticaj za daljnje djelovanje.

  • Page Count: 39
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian