№293 Russia behind bars: the peculiarities of the Russian prison system Cover Image

№293 Rosja za kratkami. Specyfika rosyjskiego więziennictwa
№293 Russia behind bars: the peculiarities of the Russian prison system

Author(s): Jan Strzelecki
Subject(s): Government/Political systems, Politics and law, Criminology, Penology, Penal Policy, Sociology of Politics
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Russia; prison system; Federal Penitentiary Service; penal policy; penology; prison culture; law; state apparatus;
Summary/Abstract: Rosja jest jednym z krajów z największą liczbą więźniów na świecie. Za pilnowanie setek tysięcy osadzonych odpowiada rozbudowany aparat Federalnej Służby Wykonywania Kar (FSIN). Ta potężna machina jest narzędziem kontroli społeczeństwa, które pomaga utrzymać system władzy, ale równocześnie wpływa na kształtowanie podzielanych w rosyjskim społeczeństwie norm i wartości poprzez powszechność kontaktu z tzw. kulturą więzienną. Brak gruntownej przebudowy służby więziennej, której reguły instytucjonalne wywodzą się z czasów sowieckiego Gułagu, sprawia, że w systemie penitencjarnym widoczne są jak w soczewce patologie charakterystyczne także dla innych elementów rosyjskiej machiny państwowej: od złego stanu infrastruktury, poprzez korupcję i prymat zasad nieformalnych nad przepisami prawa, po przyzwolenie na bezwzględną eksploatację pracujących więźniów i wszechwładność aparatu przymusu.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish