For a Native Political Economy (review of: Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej [Capitalism in a Polish Style. Be Cover Image

O rodzimą ekonomię polityczną (recenzja z: Krzysztof Jasiecki, Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej)
For a Native Political Economy (review of: Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej [Capitalism in a Polish Style. Be

Author(s): Jan Strzelecki, Kamil Lipiński
Subject(s): Social Sciences
Published by: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Book Review

Summary/Abstract: review of: Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej (Capitalism in a Polish Style. Between Modernization and the History of the European Union) by Krzysztof Jasiecki

  • Issue Year: 216/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 331-340
  • Page Count: 10
  • Language: Polish