Kaliningrad Oblast 2016. The society, economy and army Cover Image

Obwód kaliningradzki 2016. Społeczeństwo, gospodarka, armia
Kaliningrad Oblast 2016. The society, economy and army

Author(s): Iwona Wiśniewska, Maria Domańska, Jan Strzelecki, Piotr Żochowski, Andrzej Wilk, Marek Menkiszak
Subject(s): Politics / Political Sciences, Economic policy, Government/Political systems, Security and defense, Geopolitics
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Kaliningrad Oblast;Security;Russian political system;Russian Federation (RF);Russian army;Russian economy;Iskander;
Summary/Abstract: W 2016 roku obserwowaliśmy wypracowywanie przez Moskwę nowego modelu zarządzania obwodem kaliningradzkim, którego elementem były zmiany we władzach regionalnych i przekazanie zarządu nad obwodem w ręce osób przysłanych z Moskwy i niemających związków z regionem. Zmiany te są wynikiem przede wszystkim kurczących się zasobów finansowych Rosji i szukania oszczędności, rosnącej militaryzacji FR i znaczenia obwodu w tej polityce, a także konieczności zapewnienia satysfakcjonującego wyniku w zbliżających się wyborach prezydenckich. Mimo że obecnie brak symptomów wskazujących na wzrost nastrojów protestacyjnych, to jednak Moskwa prewencyjnie stara się wzmocnić kontrolę nad lokalnymi elitami i mieszkańcami. Obwód kaliningradzki pozostaje istotnym elementem rosyjskiej strategii wojskowej w regionie Morza Bałtyckiego. Rozmieszczenie w obwodzie systemów obrony powietrznej S-400, okrętów wyposażonych w rakiety Kalibr, nominalnie przeciwokrętowych, jednakże przystosowanych do atakowania celów naziemnych systemów rakietowych Bastion, a także rozpoczęcie rozmieszczania na obszarze obwodu systemów rakietowych Iskander, umożliwia utworzenie tzw. strefy antydostępowej (A2/AD), pozostawiającej w zasięgu rosyjskich środków rażenia terytoria i przestrzeń powietrzną sąsiednich państw NATO.

  • Print-ISBN-13: 978-83-62936-92-2
  • Page Count: 31
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish