№295 Serving politics. Television’s role in Ukraine’s presidential election Cover Image

№295 W służbie polityki. Rola telewizji w wyborach prezydenckich na Ukrainie
№295 Serving politics. Television’s role in Ukraine’s presidential election

Author(s): Krzysztof Nieczypor
Subject(s): Politics, Media studies, Politics and communication, Politics and society, Sociology of Politics
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Ukraine; presidential elections; television; media; politics and communication; forming a public opinion; political parties;
Summary/Abstract: Telewizja odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu opinii społecznej na Ukrainie, pozostając dla 85% mieszkańców głównym źródłem informacji. Przekazując wiadomości na temat kandydatów w wyborach, ich programów politycznych oraz przebiegu kampanii, stacje telewizyjne w zasadniczym stopniu wpływają na poziom popularności poszczególnych polityków i partii politycznych oraz ich szanse na objęcie najważniejszych stanowisk w państwie. Znacznie mniejsze znaczenie w kreowaniu nastrojów społecznych mają źródła internetowe i drukowane. Pomimo podjętych po 2014 roku przez władze w Kijowie prób wprowadzenia regulacji prawnych mających na celu zreformowanie rynku medialnego zaobserwować można stagnację w procesie przeprowadzania zapowiadanych zmian. Nie udało się wyeliminować negatywnych zjawisk obecnych w mediach przed rewolucją godności. Główne kanały telewizyjne wciąż znajdują się w rękach wąskiej grupy najbogatszych oligarchów, którzy wykorzystują je jako narzędzia walki politycznej i biznesowej. Zdominowane przez prywatny kapitał media cechują się dużym stopniem uzależnienia od relacji polityczno-biznesowych ich właścicieli z politykami. Skutkiem tych powiązań jest zaangażowanie kontrolowanych przez oligarchów stacji telewizyjnych we wspieranie lub dyskredytowanie poszczególnych kandydatów w trwającej kampanii wyborczej na urząd prezydenta. Biorąc pod uwagę znaczenie i rolę mediów w kreowaniu nastrojów społecznych, ich wpływ na rezultat zaplanowanych na 31 marca wyborów prezydenckich należy uznać za znaczący.

  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish