For justice and compensation. Ukraine takes Russia to the international courts Cover Image

O sprawiedliwość i odszkodowania. Ukraina przeciwko Rosji w sądach międzynarodowych
For justice and compensation. Ukraine takes Russia to the international courts

Author(s): Krzysztof Nieczypor
Subject(s): Politics
Published by: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Ukraine; Russia;
Summary/Abstract: 2 maja Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze wydał orzeczenie w sprawie pozwu grupy ukraińskich przedsiębiorstw i jednej osoby fizycznej przeciwko Federacji Rosyjskiej, w którym jednomyślnie uznał ich roszczenia do aktywów utraconych w wyniku aneksji Krymu i zobowiązał stronę rosyjską do wypłaty 159 mln USD odszkodowania. Werdykt jest pierwszym orzeczeniem z szeregu spraw toczących się z powództwa ukraińskich przedsiębiorstw prywatnych oraz państwa ukraińskiego przed Stałym Trybunałem Arbitrażowym, a także Międzynarodowym Trybunałem Karnym, Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka – związanych z rosyjską okupacją Półwyspu Krymskiego i działaniami zbrojnymi Rosji na wschodzie Ukrainy.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish