A Basin under special Supervision. Russian-Ukrainian Tensions in the Sea of Azov Cover Image

Akwen pod specjalnym nadzorem. Rosyjsko-ukraińskie napięcia na Morzu Azowskim
A Basin under special Supervision. Russian-Ukrainian Tensions in the Sea of Azov

Author(s): Krzysztof Nieczypor
Contributor(s): Adam Eberhardt (Editor), Anna Łabuszewska (Editor)
Subject(s): Governance, International relations/trade, Geopolitics, Peace and Conflict Studies
Published by: OSW Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Keywords: Russia; Ukraine; Sea of Azov; Russian–Ukrainian tensions; Crimean Bridge; Russian-annexed Crimean Peninsula; conflicts; crisis;
Summary/Abstract: Budowa i oddanie do użytku w maju br. mostu krymskiego, łączącego terytorium Federacji Rosyjskiej z zaanektowanym Półwyspem Krymskim, stały się przyczyną zaostrzenia rosyjsko- -ukraińskich relacji na Morzu Azowskim. Od kwietnia Rosjanie zatrzymują przepływające przez Cieśninę Kerczeńską jednostki handlowe, co wpływa na znaczące ograniczenie pracy ukraińskich portów nad Morzem Azowskim. Działania rosyjskie uderzają w gospodarkę Ukrainy, utrudniając eksport towarów stanowiących istotny udział w dochodach do budżetu. Ukraińskie Ministerstwo Infrastruktury szacuje całościowe straty finansowe z tytułu ograniczenia żeglugi na poziomie 20–40 mln dolarów rocznie. Rosyjska aktywność na Morzu Azowskim i w Cieśninie Kerczeńskiej potwierdza dążenie Moskwy do uczynienia z akwenu w pełni kontrolowanego, wewnętrznego obszaru. Zwiększona koncentracja rosyjskich sił zbrojnych w pobliżu mostu krymskiego dowodzi strategicznego znaczenia tej infrastruktury dla Federacji Rosyjskiej. Dostęp do Morza Azowskiego i kontrola przepływających przez Cieśninę Kerczeńską jednostek daje możliwość szantażu ekonomicznego wobec strony ukraińskiej. Przedsięwzięte przez Rosję środki mają trwały charakter, a ich celem jest również pogłębianie trudnej sytuacji gospodarczej Ukrainy. Władze rosyjskie starają się w ten sposób wpłynąć na nastroje społeczne w południowej części Donbasu (kontrolowanej przez Kijów), wzbudzając wśród tamtejszych mieszkańców przekonanie o bezsensowności dalszej konfrontacji z Federacją Rosyjską.

  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish