Annex to the 3rd Alternative Report on the Implementation of CEDAW and Women’s Human Rights in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Dodatak 3. Alternativnom izvještaju o implementaciji CEDAW konvenciji i ženskim ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini
Annex to the 3rd Alternative Report on the Implementation of CEDAW and Women’s Human Rights in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Aleksandra Petrić, Fedra Idžaković, Gordana Vidović, Sabiha Husić, Mara Radovanović, Selma Hadžihalilović, Sadžida Tulić
Contributor(s): Ivona Kristić (Translator), Edita Miftari (Translator)
Subject(s): Gender Studies, International Law, Human Rights and Humanitarian Law, Civil Society, Governance, Politics and law, Social development, Social differentiation, Sociology of Law
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: Human rights; Bosnia and Herzegovina; women’s rights; gender studies; gender equality; implementation of CEDAW; women’s human rights; law; politics; discrimination;
Summary/Abstract: Dodatak trećem alternativnom izvještaju je nastao kao rezultat zajedničkih napora grupe aktivistkinja i aktivista iz nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini sa dugogodišnjim iskustvom u direktnom radu sa ženama čija su prava ugrožena ili direktno povrijeđena, kao i aktivnostima zalaganja za usvajanje rodno osjetljivih i odgovornih zakona i javnih politika u oblasti zaštite ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova. Dodatak ima za cilj usmjeravanje pažnje na promjene u ključnim oblastima koje su predmet trećeg alternativnog izvještaja, a koje su se desile nakon 2010. godine, te na nezavisnu analizu i nove podatke koji nisu bili uključeni u treći alternativni izvještaj, a odnose se na stanje zaštite i ostvarivanja prava naročito višestruko marginalizovanih kategorija žena u Bosni i Hercegovini. [...]

  • Page Count: 110
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian, English