Foreign Development Cooperation in 2020: An Old Fortress, a Black Passenger, a Clever Thoroughbred, or a Good European? Cover Image

Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2020: Stará pevnost, Černý pasažér, Chytrá horákyně nebo Dobrá Evropanka?
Foreign Development Cooperation in 2020: An Old Fortress, a Black Passenger, a Clever Thoroughbred, or a Good European?

Author(s): Ondřej Horký
Subject(s): Government/Political systems, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment, Globalization
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: politics; Czech development; globalization; EU; international relations;
Summary/Abstract: Policy paper identifikuje hlavní trendy a nejistoty, které ovlivňují českou rozvojovou spolupráci na globální, evropské a domácí úrovni. Na jejich základě nabízí čtyři scénáře vývoje do roku 2020 a obecná doporučení na třech úrovních. Na domácí úrovni se jeví jako nutná podmínka stanovení dlouhodobé vize co nejvyšší transparence zahraniční rozvojové spolupráce a vyjasnění zájmů jednotlivých aktérů. Vláda by neměla kvůli svým zdánlivým krátkodobým a střednědobým cílům bránit kolektivnímu jednání Evropské unie. Vláda by měla vypracovat koncepční dokument přístupu ke globalizaci a rozvoji, který by představil vizi české role v měnícím se globálním prostředí.

  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2011
  • Language: Czech