Sub-Saharan Africa in Czech foreign policy: New concept, renewal of the department and challenges of the EU presidency Cover Image

Subsaharská Afrika v české zahraniční politice: Nová koncepce, obnovení odboru a výzvy předsednictví EU
Sub-Saharan Africa in Czech foreign policy: New concept, renewal of the department and challenges of the EU presidency

Author(s): Ondřej Horký
Subject(s): Human Rights and Humanitarian Law, Political history, Economic policy, Government/Political systems, International relations/trade, Security and defense, Military policy, Political behavior, Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Sub-Saharan Africa; Czech Republic; Foreign policy; Bilateral Relations; Economic Relations;
Summary/Abstract: I v roce 2008 zůstal region subsaharské Afriky na okraji politického a hospodářského zájmu České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí nevnímá region jako prioritu, ale jako nezbytnou agendu ČZP. Zejména v reakci na připravované české předsednictví Evropské unie v prvním pololetí roku 2009, ale také na možnost přehodnocení vztahů se vzdálenějšími teritorii po začlenění České republiky do evropských a transatlantických struktur, však pozornost k subsaharské Africe posílila jak na institucionální, tak i na koncepční úrovni. To z ní mezi ostatními regiony tvoří výjimku.

  • Page Range: 283-293
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2009
  • Language: Czech