Hate Crime in Bosnia and Herzegovina. Brochure for Citizens Cover Image

Zločin iz mržnje u Bosni i Hercegovini. Brošura za građanke i građane
Hate Crime in Bosnia and Herzegovina. Brochure for Citizens

Author(s): Snježana Ivandić Ninković, Božena Puljić
Subject(s): Civil Law, Criminology, Social Norms / Social Control
Published by: ADI Asocijacija za demokratske inicijative
Keywords: BiH;Hate crimes;
Summary/Abstract: Brošura ima za cilj da pomogne građankama i građanima u Bosni i Hercegovini(BiH) da bolje razumiju i lakše prepoznaju, te adekvatno reaguju na zločine poči-njene iz mržnje. Također, brošura pruža građankama i građanima informacije kako da prijave zločin iz mržnje, kako i kome da se obrate da bi zaštitili svoja prava. Bosna i Hercegovina i nakon 17 godina od završetka ratnog perioda predstavlja pogodno tlo za širenje zločina iz mržnje, posebno onog na vjerskoj, nacionalnoj, etničkoji rodnojosnovi.Situacijaje dodatno pogoršana činjenicom da je legislativa u Bosnii Hercegovinin edovoljno prilagođena novonastaloj situaciji, zbog čega govor mržnje i zločin iz mržnje često prolaze nekažnjeno. Ignorisanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje dovodi u pitanje sigurnost i stabilnost pojedinih zajednica u BiH. Neadekvatno procesuiranje i kažnjavanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje stvara osjećaj nesigurnosti kod žrtve i povećava tenzije unutar zajednice, te otvara mogućnost za eskalaciju novih sukoba. Zločini iz mržnje u BiH predstavljaju ozbiljno kršenje ljudskih prava. Adekvatno razumijevanje učinka ovakvih incidenata i kažnjavanje predstavljaju zadatak kako za institucije vlasti u BiH tako i za organizacije civilnog društva i pojedince u zajednici.

  • Page Count: 33
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bosnian