Unjustified discrimination of misdemeanor court judges in the Republic of Serbia Cover Image

Neopravdana diskriminacija sudija prekršajnih sudova u Republici Srbiji
Unjustified discrimination of misdemeanor court judges in the Republic of Serbia

Author(s): Ana Stevanović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law, Evaluation research
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; Constitutional Court; judiciary; judges; discrimination; misdemeanor court; Republic of Serbia;
Summary/Abstract: Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine i pratećim Akcionim planom predviđeno je izjednačavanje položaja svih sudija. U tu svrhu je formirana gore pomenuta Radna grupa za izradu neophodnih izmena normativnog okvira radi unapređenja položaja sudija prekršajnih sudova sa ostalim sudijama sudova opšte i posebne nadležnosti. Ovo pruža nadu da će u skorije vreme biti regulisana očigledna nepravda učinjena sudijama prekršajnih sudova. Zdravorazumski posmatrajući, ako sudije prekršajnih sudova rade pod jednakim uslovima kao i sudije koje sude druge materije, imaju podjednako ili možda ćak i veću potrebu za poznavanjem velikog broja zakona i podzakonskih odredaba, „skuplji“ postupak od strane branilaca, veoma veliku efikasnost u radu i mogućnost sopstvenog izdržavanja, ne postoji nijedan opravdani razlog za nastavak ovakvog ponašanja diskriminacije, te bi najbolje bilo što hitnije pristupiti izmeni odredaba Zakona o sudijama. Nadležno ministarstvo za promenu pomenutog zakona je Ministarstvo pravde. Pet godina nakon što su sudije prekršajnih sudova postali sastavni deo sudske vlasti u Republici Srbiji, i sudije i zaposleni u sudovima prešli su dug put da bi postali „onaj deo pravosuđa koji može da povrati poverenje građana u pravosuđe” kako ih je nedavno nazvao ministar pravde Nikola Selaković. Ministar pravde se založio za izjednačavanje materijalnog položaja sudija prekršajnih sudova sa sudijama osnovnih sudova, shvativši značaj i doprinos sudija prekršajnih sudova, uz ocenu da je to moguće ako se deo prihoda od naplaćenih prekršajnih kazni usmeri prekršajnim sudovima. Za verovati je da, usled shvatanja ozbiljnosti problema, kao i zalaganja od strane izvršne vlasti, neće dugo vremena proći do izjednačavanja položaja svih sudija. Pored odgovarajućih izmena u zakonodavstvu, neophodno je da se svest o značaju i radu sudija prekršajnih sudova dalje razvija i širi.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian