Article 112 of the Law on Spatial Planning of Una-Sana Canton Cover Image

Član 112 Zakona o prostornom uređenju Unsko–sanskog kantona
Article 112 of the Law on Spatial Planning of Una-Sana Canton

(Expert opinion on the position of the party in the administrative procedure to Article 112 of the Cantonal Law on Spatial Planning and its compliance with the Law on Administrative Procedure of FBiH and the Constitutions of FBiH and BiH)

Author(s): Nurko Pobrić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law, Evaluation research
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; BiH; FBiH; USK; spatial planning; Law on Spatial Planning;Law of Administrative Procedure; constitutionality;
Summary/Abstract: Analiza konkretnog slučaja pokazuje da je član 112 Zakona o prostornom uređenju i građenju USK u suprotnosti sa članom 1 stav 2, članom 2 i članom 48 ZUP-a. Taj član je u razmatranom slučaju pogrešno protumačen i prihvaćen kao pravilo posebnog upravnog postupka, a ne kao dopunsko pravilo tog postupka. Također, osnovano se može zaključiti da je član 112 navedenog Zakona u suprotnosti sa članom II/3 e) Ustava Bosne i Hercegovine i sa članom 6 stav 1 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i da je zbog toga neustavan.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bosnian