The elements of ethnic federalism in the constitutional system of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Elementi etničkog federalizma u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine
The elements of ethnic federalism in the constitutional system of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Nurko Pobrić
Subject(s): Constitutional Law, Governance, Government/Political systems
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Za državno uređenje BiH uspostavljeno Dejtonskim ustavom daju se različite kvalifikacije: "asimetrična konfederacija", "unija dvaju samostalnih političkih entiteta", "segmentirana država", "federacija sui generis", "slaba federacija", "nepotpuna federacija" i si. Nesporno je, čini se, jedno - da je državno uređenje BiH, po "količini originalnosti" svojevrstan novum u ustavnoj i političkoj savremenosti. Mi polazimo od pretpostavke da u državnom uređenju BiH postoje elementi federalizma, ne upuštajući se ovom prilikom u detaljnije obrazlaganje iskazane pretpostavke. Želimo istaći da su ti elementi federalizma uspostavljeni Dejtonskim ustavom, ustvari tzv. Etnički elementi, odnosno da je bosansko-hercegovački federalizam, u mjeri u kojoj postoji, etnički federalizam.

  • Issue Year: 1998
  • Issue No: 01
  • Page Range: 126-131
  • Page Count: 6
  • Language: Bosnian