Reflection on the Recommendations for the Amendment of the Constitution of the Federation of Bosnia and Herzegovina in relation to Chapter C (Federation Judicial Administration) of the Constitution of the Federation of BiH Cover Image

Osvrt na Preporuke za izmjenu Ustava Federacije BiH u odnosu na Poglavlje C (Sudska vlast Federacije) Ustava Federacije BiH
Reflection on the Recommendations for the Amendment of the Constitution of the Federation of Bosnia and Herzegovina in relation to Chapter C (Federation Judicial Administration) of the Constitution of the Federation of BiH

Author(s): Aleksandra Martinović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law, Evaluation research, Policy, planning, forecast and speculation
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; constitutional court; reform; amendment; BiH; FBiH; chapter C; judiciary;
Summary/Abstract: Kreiranje po svemu novog ustava je zahtjevan i težak posao, te svaki napor, a posebno napor Ekspertne grupe treba podržati. Preporuke mogu biti usmjeravajuće, bez obzira što su po mom sudu u ovom dijelu uglavnom uopšteno formulisane. Stoga se ne mogu oteti utisku da je Ekspertna grupa radila pod određenim vremenskim rokovima i zahtjevima hitnosti. Ne čudi što se neke ponuđene smjernice i kada bi bile usvojene, gotovo ne mogu pretočiti u ustavnu normu. U tom smislu govori i činjenica da je od Nacrta preporuka do sačinjavanja konačnog teksta koji je odmah predat u parlamentarnu proceduru proteklo manje od mjesec dana. To je dobrim dijelom uzrokovalo da se ni u okvirima stručne javnosti nisu mogli detaljnije sagledati i analizirati ovi prijedlozi, te da u konačnici nisu mogli pravovremeno biti stavljeni na raspolaganje kako bi bili od pomoći Ekspertnoj grupi. Za očekivati je da će Preporuke predstavljati predmet budućeg rada i stručne javnosti i da će ona imati adekvatno vrijeme za pripremu cjelovitog ustavnog teksta. Ne zaboravimo, Ustav se ne bi ni smio često mijenjati, jer to govori o kvalitetu ustavnog teksta. Građani Federacije su svjedoci preko sto amandmanskih intervencija u Ustav Federacije BiH. One su uslijedile radi poboljšanja ustavnog teksta i zbog bitnih promjena društvenih i političkopravnih okolnosti. Vjerujem da je sazrelo vrijeme da se pozabavimo ustavnim tekstom koji neće zahtijevati česte intervencije, te koji će moći proći test budućeg vremena u kojem nas očekuju toliko željene evropske integracije.

  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian