Court Opinion - Phase in the Appointment of Judges of Constitutional Courts Cover Image

Mišljenje suda - faza u postupku imenovanja sudija ustavnih sudova
Court Opinion - Phase in the Appointment of Judges of Constitutional Courts

Author(s): Aleksandra Martinović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; Constitutional court; judges; appointment; court; court opinion;
Summary/Abstract: Mogla bih, čini se, konstatovati da uloga ustavnih sudova u postupku imenovanja sudija nije jasno definisana. Takođe, čini se da često nije prihvaćena kao dobrodošla pomoć organima zaduženim za izbor i imenovanje. Nerazvijena praksa, jer se izbori ustavnih sudija ipak događaju rijetko, generalno ipak ne pruža mogućnost izvođenja definitivnih zaključaka, ali su očiti nedostaci postojeće, naročito u Federaciji Bosne i Hercegovine. Stoga smatram da bi trebalo porazmisliti o prednostima definisanja aktivnije uloge samih ustavnih sudova u ovom procesu i njihovom aktivnom uključivanju već u početnoj fazi selekcionisanja prijavljenih kandidata. Vjerujem da bi to mogao biti jedan kvalitativni pomak unaprijed. Takođe, definisanje dopuštenih rokova za svaku pojedinu fazu procesa izbora i imenovanja bi moglo skratiti vrijeme odlučivanja po konkursnoj proceduri za izbor sudije, te preduprijediti i onemogućiti situaciju koja se u ekstremnoj formi dešava u slučaju Ustavnog suda Federacije. Svakako da i sami ustavni sudovi, uz uvažavanje nadležnosti organa ovlaštenih za imenovanje, mogu kako opštim smjernicama, tako i konkretizovanjem mišljenja o predloženim kandidatima poboljšati proces izbora i konačnog imenovanja kandidata koji po svojim referencama zaista mogu dati najveći doprinos radu tog ustavnosudskog tijela. Mišljenje koje po prirodi stvari pretpostavlja iskazivanje nedvosmisleno pozitivnog ili negativnog stava o kandidatima, uz argumentovano obrazloženje, svakako bi unaprijedilo i razvilo dobru praksu u procedurama izbora. Konačno, zar je previše očekivati da Mišljenje ustavnog suda ima veći uticaj od formalnog „primanja k znanju“? Vjerujem da sami sudovi mogu aktivnije uticati da odgovor na ovo pitanje bude u korist imenovanja najboljih kandidata.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian