Public debate on the demarcation of BiH and MN in Sutorina area Cover Image

Javna rasprava o razgraničenju BiH i CG u području Sutorine
Public debate on the demarcation of BiH and MN in Sutorina area

Author(s): Merima Mujanović
Subject(s): History, Law, Constitution, Jurisprudence, Geography, Regional studies, Constitutional Law, Public Law, Recent History (1900 till today), Geopolitics
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; history; BiH; Montenegro; borders; Sutorina; public debate;
Summary/Abstract: U organizaciji Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održana je javna rasprava o razgraničenju BiH i Crne Gore u području Sutorine (sjednice od 24. februara 2015. i 9. aprila 2015. godine). Javna rasprava je organizirana povodom inicijative Denisa Bećirevića da se donese Rezolucija o Sutorini, koju je on u zvaničnoj parlamentarnoj proceduri uputio na usvajanje. U Rezoluciji je predložio da Predstavnički dom ocijeni neutemeljenim i štetnim Prijedlog ugovora o državnoj granici između BiH i Crne Gore, kojeg je utvrdilo Vijeće ministara BiH u novembru 2014. godine. Prema njemu bi Sutorina trebala ostati u sastavu crnogorskog teritorija i u tom smislu je argumentirao da Crna Gora ne može dokazati vlasništvo nad Sutorinom, jer je u Ustavu FNRJ iz 1946. godine predviđeno da se republičke granice mogu mijenjati samo pod uslovom da Narodna skupština ratificira dogovor na saveznom nivou i uz saglasnost republika. Do te ratifikacije nikada nije došlo. Jedan od glavnih argumenata Rezolucije o Sutorini jeste činjenica da je BiH prema odredbama Berlinskog kongresa imala dva izlaza na more: Klek i Sutorinu. Sutorina se proteže na 83,7 kvadratnih kilometara i od velikog je značaja za ekonomiju BiH.

  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian