View of Report on the Revision of the Comprehensive Financial Statements of the Ministry of Justice of the Republic of Srpska for the period 01.01 - 31.12.2014 Cover Image

Prikaz Izvještaj o reviziji zbirnih finansijskih izvještaja Ministarstva pravde Republike Srpske za period 01. 01 - 31. 12. 2014. godine
View of Report on the Revision of the Comprehensive Financial Statements of the Ministry of Justice of the Republic of Srpska for the period 01.01 - 31.12.2014

Author(s): Merima Mujanović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Public Law, Economic policy, Government/Political systems, Evaluation research, Fiscal Politics / Budgeting
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; BiH; RS; finances; financial report; revision; Ministry of Justice; 2014;
Summary/Abstract: Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske pod rukovodstvom glavnog revizora dr. Duška Šnjegote, provela je reviziju zbirnih finansijskih izvještaja Ministarstva pravde Republike Srpske za 2014. godinu. Izvještaj obuhvata pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, pregled imovine, obaveza i izvora, pregled novčanih tokova, izvještaj o broju i strukturi zaposlenih sa stanjem na dan 31. decembar 2014. godine i za godinu koja se završava na taj dan. Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpske, vrši godišnju reviziju javnih računa svih ministarstava, sudova i drugih organa Vlade, organa opština, javnih fondova i drugih javnih institucija. Glavni revizor po izvršenoj reviziji izvještava Narodnu skupštinu o rezultatima revizije, posebno o tome da li su računi ispostavljeni u skladu sa važećim zakonima i da li su namjenski korišteni, da li godišnji obračuni održavaju tačan i istinit prikaz poslovanja i stanja na kraju godine kao i o efikasnosti i uspješnosti kojom su organizacije koristile sredstva u obavljanju svojih funkcija.

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian