Party coalitions and government formation Cover Image

Partijske koalicije i formiranje vlade
Party coalitions and government formation

Author(s): Nurko Pobrić
Subject(s): Politics, Public Law, Government/Political systems
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; politics; coalitions; government; coalition government; government formation;
Summary/Abstract: Formiranje vlade je jedno od najvažnijih pitanja u parlamentarnom sistemu vlasti. Izboru koalicione vlade prethode koalicioni pregovori. U slučaju formiranja partijskih koalicija (posebno postizbornih), nerijetko se u tom slučaju, mijenja volja biračkog tijela izražena na izborima. Za rezultate izbora, može se reći, da su prije svega odluka građana, dok su koalicije, u osnovi, rezultat odluke političara. Građani se na izborima opredjeljuju za političku partiju (ili za koaliciju političkih partija), dok od koalicionih pregovora političara zavisi formiranje koalicione vlade građani (birači) nemaju mogućnost da utiču na postizbore koalicija, osim prijetnjom da u slučaju neprihvatanja tih koalicija, da će njihovim akterima na sljedećim izborima uskratiti povjerenje. Šta je bitno u slučaju formiranja koalicija i koalicionih vlada?: a) važna je veličina (brojnost) političkih partija (u koaliciji), odnosno broj osvojenih mandata ("gvozdeni zakon proporcionalnosti"), b) važno je da koalicija ima što manje članova (da nije brojna), c) akteri koalicije ne mogu ignorirati sopstvenu programsku orijentaciju ("ideološka distanca"), d) ako koaliciju čine programski bliske partije postoji opasnost da se pojave konkurentski procesi u odnosu na naklonost birača i da te partije međusobno ugroze svoje "političke identitete", e) u početku koalicionih pregovora obavezno se iznose maksimalistički zahtjevi, da bi se kasnije težilo ka kompromisnim dogovorima, f) u koalicionoj vladi najznačajnije je mjesto premijera, g) ministarstva u koalicionoj vladi dijele se kvantitativno i kvalitativno.

  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian