Reflection on the referendum question on (non) supporting judicial institutions of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Osvrt na referendumsko pitanje o (ne)podržavanju pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine
Reflection on the referendum question on (non) supporting judicial institutions of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Nurko Pobrić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law, Government/Political systems
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; Constitutional Court; judiciary; BiH; referendum; RS; government;
Summary/Abstract: Narodna skupština Republike Srpske 15. jula 2015. godine donijela je odluku o raspisivanju referenduma na kome će se glasači (biračko tijelo) Republike Srpske prvenstveno izjašnjavati da li podržavaju ili ne podržavaju pravosudne institucije Bosne i Hercegovine - Sud i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ustavnošću navedene odluke se ovdje neću baviti. Ustavnost odluke cijenit će Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ako ovlašteni predlagač u tom pravcu podnese zahtjev. Fokus mog interesovanja je sadržaj referendumskog pitanja. Pri tom imam u vidu da su u teoriji ustavnog prava i ustavnosudskom odlučivanju u odnosu na sadržaj referendumskog pitanja formirani jasni standardi, koje donosilac odluke o raspisivanju referenduma mora respektirati.

  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian