Revision of the decision on rights in the field of defense and disabled protection and more favorable retirement Cover Image

Revizija rješenja o pravima iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite i povoljnijeg penzionisanja
Revision of the decision on rights in the field of defense and disabled protection and more favorable retirement

Author(s): Nurko Pobrić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law, Security and defense, Military policy, Family and social welfare
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; Constitutional Court; legislation; security and defense; military; disabled; social protection; retirement; ZUP;
Summary/Abstract: Smatram da je revizija, kao procesno-pravno sredstvo nepotrebna u bilo kojoj oblasti, pa i u oblasti branilačko-invalidske zaštite i povoljnijeg penzionisanja zbog toga što ZUP sadrži sasvim dovoljno procesno-pravnih sredstava (redovnih i vanrednih), koja omogućuju efikasno ispitivanje zakonitosti upravnih akata (rješenja). Uz postojanje pravila ZUP-a i eventualno nekih posebnih pravila postupka, reviziju nije bilo potrebno uspostavljati u Zakonu o pravima branilaca, jer se revizijom (s obzirom na njen domašaj) stvara pravna nesigurnost, znatno „ugrožavaju“ stečena prava i načelo pravosnažnosti rješenja. Mišljenja sam da uopće nije bilo potrebno donositi Zakon o provođenju kontrole zakonitosti, jer je na osnovu tog Zakona, izvršena ponovna revizija, već ranije „revidiranih“ rješenja. Zašto je navedeni Zakon donesen? Čini se da je razlog donošenja Zakona „saznanje“ javne vlasti u Federaciji BiH (zakonodavne i izvršne), da su donesena rješenja iz oblasti branilačkoinvalidske zaštite i povoljnijeg penzionisanja u značajnoj mjeri nezakonita, pa da je zbog toga potrebna generalna revizija tih rješenja. Cilj je, u prvom redu, smanjenje budžetskih izdataka. Da li je donošenjem spomenutog Zakona ostvaren postavljen cilj nije moguće procijeniti jer revizija i dalje traje, nije završena. Sa sigurnošću se može samo utvrditi da je provođenje revizije prouzrokovalo značajno izdvajanje budžetskih sredstava za ovu namjenu.

  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian