The legal status of the mayor of the City of Mostar after the mandate expiration Cover Image

Pravni status gradonačelnika Grada Mostara poslije isteka mandata
The legal status of the mayor of the City of Mostar after the mandate expiration

Author(s): Nurko Pobrić
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Governance, Public Law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; Constitutional Court; legal status; mayor; Mostar; mandate;
Summary/Abstract: Gradonačelniku Grada Mostara istekao je mandat, pa analogno nemogućnosti funkcioniranja Gradskog vijeća kome je takođe istekao mandat, sadašnji „de facto“ gradonačelnik ne može vršiti funkciju gradonačelnika, koju bi inače mogao vršiti da mu mandat još traje. On navedenu funkciju trenutno vrši faktički, na osnovu „uzurpacije ovlaštenja“ i pri tome donosi brojne nepostojeće akte. On je sam sebi produžio mandat, moguće i uz tzv. političku, izričitu ili prećutnu saglasnost. Takav, bespravni status „faktičkog“ gradonačelnika Grada Mostara, ojačao je i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Moglo bi se reći da se u Gradu Mostaru i u vezi Grada Mostara uspostavlja svojevrstan oblik ponašanja javne vlasti, koji je sličan ustavnom običaju contra constitutionem (contra legem), a osnovno pravilo tog nastajućeg običaja je da se postupa suprotno ustavu i zakonu, kada se to po principu političke cjelishodnosti (i moći koju imaš) ocijeni korisnim.

  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian