Election of delegates to the Parliament of the Federation of Bosnia and Herzegovina: Decision of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina U-23/14 of 1 December 2016. Cover Image

Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine: Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine U-23/14 od 1. decembra 2016.
Election of delegates to the Parliament of the Federation of Bosnia and Herzegovina: Decision of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina U-23/14 of 1 December 2016.

Author(s): Nurko Pobrić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law, Government/Political systems
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; Constitutional Court; BiH; government; parliament; delegate election;
Summary/Abstract: Ustavni sud je organski (federalni) spor transformirao u spor o apstraktnoj kontroli ustavnosti. Samo u nekim sentencama, posredno, odluka Ustavnog suda upućuje na postojanje organskog spora. Tako je na osnovu prihvatanja i razmatranja pogrešno postavljenog zahtjeva Ustavni sud donio odluku kojom nije riješio temeljno pitanje: sukob nadležnosti između Federacije BiH i Bosne i Hercegovine u području donošenja propisa kojima se regulira izbor delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH. S obzirom na neprecizan zahtjev podnosioca, Ustavni sud je trebao, od podnosioca zahtjeva, na osnovu člana 22 st. 1 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, zatražiti da zahtjev dopuni/precizira. Budući da je u zahtjevu navedeno da se određenim odredbama Izbornog zakona krše odredbe Ustava Federacije BiH zahtjev je morao biti jasno postavljen ili kao organski (federalni) spor ili spor o apstraktnoj kontroli ustavnosti. Ako podnosilac zahtjeva ne bi u propisanom roku izišao u susret traženju Ustavnog suda, zahtjev bi morao biti odbačen na osnovu člana 22 st. 2 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian