Analysis of the Proposal on Sejdić-Finci Verdict Cover Image

Analiza prijedloga povodom presude Sejdić-Finci
Analysis of the Proposal on Sejdić-Finci Verdict

Author(s): Adi Džamalija
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, Public Law, Policy, planning, forecast and speculation, Ethnic Minorities Studies
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; ethnic minorities; judiciary; Sejdić-Finci; verdict; proposal ; analysis;
Summary/Abstract: Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je osnovala Privremenu zajedničku komisiju oba doma za provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH, koja se sastoji od 13 članova. Komisija je počela sa radom 13. oktobra 2011. godine.

  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian
Toggle Accessibility Mode