Selection and dismissal of judges of the Constitutional Court of BiH Cover Image

Izbor i razrješenje sudija Ustavnog suda BiH
Selection and dismissal of judges of the Constitutional Court of BiH

Author(s): Nurko Pobrić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; Constitutional law; judges; selection; discharge; regulations; practices; BiH;
Summary/Abstract: Ustav BiH je regulirao način izbora i razriješenja sudija Ustavnog suda BiH. Međutim, ta regulacija nije dostatna, pa je reguliranje navedene materije dopunjeno Pravilima Ustavnog suda. U tom ogledu jasno uočava da nedostaje „Zakon o Ustavnom sudu BiH“, dakle, propis koji bi regulirao pitanja koja nisu regulirana Ustavom, a Pravilima (odnosno Poslovnikom) regulirala bi se samo organizaciono-proceduralna pitanja u radu Ustavnog suda. Učešće sudija stranaca (stranih državljana) u radu Ustavnog suda (što je atipična pojava u ovom domenu), treba što prije riješiti. To je moguće jedino promjenom Ustava BiH (člana VI/1), a ne zakonom, kako se to (kao mogućnost) propisuje u članu VI/1 d) Ustava. U svakom slučaju, u Ustavnom sudu BiH ne trebaju učestvovati sudije koji nisu državljani BiH. Kriterij za izbor sudija Ustavnog suda BiH – „istaknuti pravnici visokog moralnog ugleda“ je prilično neodređen, pa se u praksi, u pojedinim slučajevima izbora sudija Ustavnog suda pogrešno tumačio. Ovaj kriterij zbog toga treba objektivizirati promjenom Ustava, ili, eventualno, Zakonom o Ustavnom sudu BiH, ukoliko bi se taj zakon donio. Sadašnju praksu izbora sudija Ustavnog suda, po kriteriju „etničkog pariteta“ treba napustiti, jer taj kriterij nije propisan u Ustavu, pa je navedena praksa, u osnovi, u suprotnosti sa članom VI/1 a) Ustava. Svakako, revizijom Ustava BiH treba osigurati da sudije Ustavnog suda BiH bira neki od državnih organa BiH, a ne da ih biraju zakonodavni organi entiteta, što je, uz ostalo, još jedna atipičnost u ovoj oblasti, nepoznata u uporednom ustavnom pravu.

  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian