Law on Higher Education of the Tuzla Canton: an adequate legal basis for the realization of academic freedoms and the principles of university autonomy? Cover Image

Zakon o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona: adekvatan pravni osnov za realizaciju akademskih sloboda i principa univerzitetske autonomije?
Law on Higher Education of the Tuzla Canton: an adequate legal basis for the realization of academic freedoms and the principles of university autonomy?

Author(s): Dženeta Omerdić
Subject(s): Education, Law, Constitution, Jurisprudence, Constitutional Law, Public Law, Higher Education , State/Government and Education
Published by: Fondacija Centar za javno pravo
Keywords: Public law; constitution; BiH; Tuzla Canton; education; university; freedoms; autonomy;
Summary/Abstract: Oblast visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona (TK) u posljednju godinu dana pretrpjela je niz bitnih normativnih promjena. Naime, u junu 2016. godine, na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština TK donijela je Zakon o visokom obrazovanju (ZVO TK) . Kao razlozi za donošenje novog Zakona (a ne izmjenu postojećeg) navedene su "nejasnoće", te "pravne nedorečenosti" vezane za primjenu ranije važećeg pravnog propisa. Nadalje, naglašeno je da se ranijim izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju odstupilo od Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, na šta je, između ostalog ukazivalo i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine . S tim u vezi, pozivajući se na član 24 stav 1 tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona , Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 06. juna 2016. godine donijela Zakon o visokom obrazovanju, koji je prve izmjene i dopune "pretrpio" već u septembru iste godine, što je u (ne)akademskim krugovima izazvalo mnogo polemike. Posljednje izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju učinjene su u martu tekuće godine. Sadašnje normativno uređenje oblasti visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona ukazuje na određene nedostatke koji u najvećoj mjeri utiču na realizaciju akademskih prava i sloboda predstavnika akademske zajednice (i samih visokoškolskih ustanova), ali i na kvalitet cjelokupnog obrazovnog procesa. Nadalje, neusklađenost kantonalnog ZVO TK sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini rezultiralo je brojnim nedostacima koji se prvenstveno odnose na različito "zakonsko tretiranje" javnih i privatnih visokoškolskih ustanova koje djeluju na području Tuzlanskog kantona; imenovanje i izbor organa javnih visokoškolskih ustanova, te brojne nedosljednosti i kontradiktornosti vezane za realizaciju nastavno-naučnog procesa.

  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian