Active Employment Policies in Bosnia and Herzegovina: From Direct Employment to Strengthening The Employability of Unemployed Persons Cover Image

Aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini: od izravnog zapošljavanja ka osnaživanju zapošljivosti nezaposlenih osoba
Active Employment Policies in Bosnia and Herzegovina: From Direct Employment to Strengthening The Employability of Unemployed Persons

Author(s): Amar Numanović
Subject(s): Politics, Labor relations, Policy, planning, forecast and speculation, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Analitika – Centar za društvena istraživanja, sva prava pridržana
Keywords: BIH; labour relations; employment; policy; active policies;
Summary/Abstract: Aktivne politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini uglavnom su orijentirane ka izravnom zapošljavanju i pokušaju saniranja posljedica aktuelnog socioekonomskog konteksta, dok se zanemaruju potencijali strateškog i dugoročnog osnaživanja konkurentnosti nezaposlenih osoba. Osnovni je cilj ovoga teksta predstaviti međunarodne trendove u domenu aktivacijskih politika u kojima je u posljednjim godinama došlo do paradigmatskog zaokreta od zapošljavanja ka jačanju zapošljivosti te, shodno tome, analizirati postojeće stanje i institucionalni okvir aktivnih politika zapošljavanja u BiH. Na osnovu identificiranih nedostataka postojećeg dizajna aktivnih mjera formulirano je nekoliko preporuka za unapređenje postojećeg stanja u oblasti politika zapošljavanja u smjeru jačanja njihove aktivne dimenzije i izgradnje dugoročnog pristupa unapređenju funkcioniranja tržišta rada.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian