Rural and Urban Sociology Cover Image

Ruralna i urbana sociologija
Rural and Urban Sociology

Author(s): Merima Čamo
Subject(s): Sociology, History and theory of sociology, Rural and urban sociology
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu
Keywords: rural; urban; sociology;
Summary/Abstract: U ovom poglavlju analizira se društvena priroda sela (lat. ruralis – seoski; rus – polje, selo) i grada (lat. urbanus – gradski, urbs – grad), kao i njima svojstven način života, te nastoje utvrditi njihovi tradicionalni i (post)moderni oblici čiji zadatak stvaranja ali i postupnog rješavanja civilizacijskih zagonetki već stoljećima omogućava čovjeku kolektivno samoostvarenje, te kvalitetnu organizaciju života u konkretnoj socioprostornoj dimenziji.

  • Page Range: 117-139
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian