Social Inequalities and Poverty Cover Image

Društvene nejednakosti i siromaštvo
Social Inequalities and Poverty

Author(s): Valida Repovac Nikšić
Subject(s): Sociology, History and theory of sociology, Social differentiation, Welfare services
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu
Keywords: sociology; social inequality; poverty;
Summary/Abstract: Siromaštvo se u sociologiji izučava u okviru šireg društvenog fenomena koji se naziva socijalna stratifikacija ili podjela društva na slojeve. Ovakav društveni „sistem“ hijerarhije između društvenih grupa u historiji javljao se na četiri načina: kroz ropstvo, kaste i staleže, a u modernom industrijskom dobu kroz klase. Prema britanskom sociologu Anthonyju Giddensu spomenuta „prva tri tipa zavise od pravno ili religijski sankcionisanih nejednakosti“, dok podjela na klase “nije ‘zvanično’ priznata, nego potiče od ekonomskih faktora koji utiču na materijalne prilike u kojima ljudi žive“ (Gidens, 2003: 310).

  • Page Range: 108-116
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian