Reviews Cover Image

Prikazi
Reviews

Author(s): Valida Repovac Nikšić, Jasmin Hasanović, Asim Mujkić, Seid Masnica, Mahir Sijamija
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Book-Review
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu

Summary/Abstract: Review of: Klaus Ofe (2016). Evropa u zamci. Službeni glasnik, Beograd, 2016, 126 str. Ioannis Armakolas, Politika i društvo u Tuzli od 1992. do 1995. godine, udruženje za modernu historiju / University Press, Sarajevo, 2016, 260 str. Lejla Turčilo: (P)ogled o medijima i društvu, 2017, 295 str. Mijenjanje vrijednosti mladih u Jugoistočnoj Evropi – Iznad etničke pripadnosti, uredili: Tamara Trošt i Danilo Mandić, 2017. Populistička politička komunikacija u Europi, uredili: Toril Aalberg, Frank Esser, Carsten Reinemann, Jesper Stromback and Claes H. de Vreese, Routledge Taylor&Francis Group, New York i London, Routledge istraživanje u okviru komunikacijskih studija, Routledge 2017, COST Europska saradnja u oblasti nauke i tehnologije

  • Issue Year: VI/2017
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 105-119
  • Page Count: 15
  • Language: Bosnian, English