Understanding Society and the Theory of Society. When and why did Sociology Emerge? Cover Image

Razumijevanje društva i teorije o društvu Kada i zašto nastaje sociologija?
Understanding Society and the Theory of Society. When and why did Sociology Emerge?

Author(s): Adnan Džafić
Subject(s): Sociology, History and theory of sociology
Published by: Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu
Keywords: society; sociology; theory;
Summary/Abstract: I zvori i tragovi koji vode ka formiranju sociologije kao nauke nalaze se u socijalno-filozofskoj i političkoj teoriji 16. i 17. stoljeća. U 17. stoljeću socijalnoj teoriji postavljaju se pitanja o nastanku društvenih pojava i njihovog uticaja na kretanje društva, sagledavanje subjekata društva i društvenih promjena i analiza nastanka i uloge države. Nastoje se dati odgovori na pitanja o razvoju zakonitosti u razvoju društva i objasniti ideje progresa u povijesnom kretanju oslobođenog srednjovjekovnog teološkog shematizma. Oslobađanje od tradicionalnih srednjovjekovnih društvenih odnosa i normi odvijalo se pod uticajem nastajanja kapitalističkih privrednih odnosa u vrijeme propadanja feudalnog društvenog uređenja i njemu odgovarajuće društvene svijesti. Razlog kasnog osamostaljenja sociologije, dakle, treba tražiti u prelaznom periodu od feudalizma ka kapitalizmu, jer društvo tog doba postaje pokretljivo i dinamično. Nameće se potreba revizije feudalnog shvatanja društva, kao „vječnog“, statičnog, nepromjenjivog. Tranformacija privrede u kapitalističku započeta u 13. stoljeću dobiva značajne razmjere tek u 17. i 18. stoljeću, što za posljedicu ima postavljanje pitanja o kretanju društva i zbivanja u njemu, njegove historije i zakonitosti njegova razvoja.

  • Page Range: 23-41
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian