Position and Rights of Criminal Offense Victims in the Republic of Croatia Cover Image

Položaj i prava žrtava kaznenih djela u Republici Hrvatskoj
Position and Rights of Criminal Offense Victims in the Republic of Croatia

Author(s): Mia Božić Mihanović, Matea Anić, Milena Čalić-Jelić, Ana Šeničnjak, Natalija Havelka, Reena Nair, Đino Đivanović, Miren Špek, Veselinka Kastratović
Contributor(s): Milena Čalić-Jelić (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Criminal Law, Human Rights and Humanitarian Law, Law and Transitional Justice, Studies in violence and power, Victimology, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), EU-Legislation, Wars in Jugoslavia
Published by: Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću
Keywords: law on victims; Croatia; criminal law; rights; victims evaluation; domestic violence; sexual violence; human trafficking; hate crime; war crime; EU legislation;
Summary/Abstract: Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, Bijeli krug Hrvatske iz Splita i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara od 1. siječnja 2017. provode projekt pod nazivom Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih djela u svrhu doprinosa implementaciji Direktive 2012/29/EU o minimalnim standardima prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela i Direktive 2004/80/EC o kompenzaciji žrtava kaznenih djela. Kroz razgovore i susrete sa žrtvama ratnih zločina, zločina iz mržnje, obiteljskog nasilja, diskriminacije uvidjeli smo da još uvijek postoji velik broj žrtava koje su nedovoljno informirane o svojim pravima te da se u praksi sustav besplatne pravne pomoći (BPP) pokazao kao nedjelotvoran, zbog nedovoljne potpore države programima BPP, te stoga i neodrživosti postojećih mehanizama kroz organizacije civilnog društva (OCD) te nevoljkosti odvjetnika da se prihvate kompliciranijih predmeta zbog umanjenih tarifa za svoj rad. U raskoraku između važećih normi i stvarne potrebe za zaštitom ljudskih prava prečesto stradaju stvarni, živi ljudi, žrtve povreda ljudskih prava. Vremenski period obuhvaćen ovim izvještajem, 2017. i prva polovina 2018. godine, obilježilo je poboljšanje pravnog okvira zaštite žrtava kroz ratifikaciju Istanbulske konvencije, punu implementaciju Direktive 2012/29/EU izmjenama Zakona o kaznenom postupku i donošenje novog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Važan izvor smjernica za bolju primjenu zaštite konvencijskih prava žrtava nacionalnim tijelima dale su presude Europskog suda za ljudska prava u predmetima protiv Republike Hrvatske. Početkom 2018. započeo je program podržan od Ministarstva pravosuđa razvijanja i širenja mreže podrške žrtvama kaznenog postupka kroz suradnju i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva.

  • Page Count: 151
  • Publication Year: 2018
  • Language: Croatian