Why the Documenting Approach? Cover Image

Zašto pristup dokumentiranja?
Why the Documenting Approach?

Author(s): Živana Heđbeli
Subject(s): Civil Society, Recent History (1900 till today), Studies in violence and power, Politics of History/Memory, Peace and Conflict Studies
Published by: Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću
Keywords: civil society; Croatia; Jasenovac; document approach; information; remembrance;
Summary/Abstract: Proljetos sam bila u Jasenovcu. Razgovarala sam sa suputnicima, pretežito starijim od 80 godina, žrtvama ili članovima porodica žrtava. Njihovo je glavno pitanje, skoro sedam desetljeća od stradanja: „Zašto?“; „Zašto su moji rođaci, sve odreda kršni, visoki momci, ubijeni?“; “Zašto unuci mog rođaka, ubijenog u Jasenovcu, nikada nisu došli u Jasenovac?“...

  • Page Range: 62-65
  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2013
  • Language: Croatian