Biogenetic Posthumous Science Fiction:  The Gen-designed Children of Tomorrow and the Gen-Capitalist Classes Cover Image
  • Price 3.00 €

Biyogenetik Posthüman Bilimkurgu: Yarının Gen-Tasarımlı Çocukları ve Gen-Kapitalist Sınıfları
Biogenetic Posthumous Science Fiction: The Gen-designed Children of Tomorrow and the Gen-Capitalist Classes

Author(s): Sümeyra Buran
Subject(s): Studies of Literature, Social Philosophy
Published by: Transnational Press London
Keywords: Biogenetics; posthuman science fiction; the gen-engineered children of tomorrow; gen-capitalist classes; biogenetic; posthumous; science fiction;
Summary/Abstract: Doğal doğum yöntemi son zamanlarda sezaryen ameliyatı ve uygulama sürecinde olan diğer yeni üreme olanakları ile aşılmıştır, bu nedenle yakın gelecekte insan üremesinin hızla değişeceği öngörülmektedir. İnsan gebeliğinin incelenmesi ve insan üremesini kontrol etme arzusu, üreme biyoteknolojilerindeki birçok yeni gelişmenin ve transhümanizmin ana ekseninde yer almaktadır. Dünyanın ilk tüp bebeği olan Louise Joy Brown’un tüp bebek yöntemi (in vitro fertilizasyon, IVF) ile doğduğu 1978 yılından ve İnsan Genom Projesinin (Human Genome Project 1989-2003) tamamlanmasından bu yana genetik buluş yöntemleri; insanlarda suni tohumlama, yapay rahim, insan klonlama, sentetik organ üretimi, kök hücre teknolojileri ve gen tedavisi gibi yeni araştırmaların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.1 19. yüzyıldanberi genetik ve biyobilim, özellikle genetiğin 1900 yılında Gregor Mendel tarafından genç bir bilim olarak yeniden keşfedilmesiyle, edebi kurgularda daha çok kullanılmaya başlamıştır. DNA dizileme, biyogenetik mühendislik, moleküler biyoloji gibi 20. yüzyıla damga vuran bu yeni bilimler, bilimin nasıl tasvir edildiğini işleyen birçok edebiyat, film, kültür, medya çalışmaları ve çeşitli disiplinlerde çağdaş bir çalışma alanı olmuştur. Dolayısıyla “21. yüzyılın başlamasıyla birlikte genetik, sadece BK’da2 bir tema değil, edebi türün sınırlarını aşan ve kendisini ana akım kültürde belirginleştiren kültürel bir oluşum haline gel[miştir]” (Schmeink 9). Böylelikle 21. yüzyılın başından itibaren biyobilimsel gelişmelerin biyogenetik ile artan teması, bir kültür haline gelerek hayatın kültürel alanında, özellikle gelecek genetik teknolojilerini ütopik ya da distopik bir yaklaşımla konu edinen bilimkurgu edebiyatında sıklıkla görülmektedir. Bu makale, “21. yüzyılın ortalarında biyoteknolojinin insan-annelerinin yerini makine-annelerin aldığı bir posthüman dünyaya nasıl doğacağımız?” sorusu üzerine odaklanır.

  • Page Range: 163-184
  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2020
  • Language: Turkish