Literature and Posthumanism Cover Image
  • Price 3.00 €

Edebiyat ve Posthümanizm
Literature and Posthumanism

Author(s): Sümeyra Buran
Subject(s): Aesthetics, Social Philosophy, Comparative Study of Literature, Structuralism and Post-Structuralism, Theory of Literature
Published by: Transnational Press London
Keywords: Literature; Literature; Edebiyat; posthumanism; technology; humanity; nature; posthumanism;
Summary/Abstract: Çevre ve teknolojideki değişimler, insanlık ve doğa tarihini her dönemde etkilemiştir. Günümüzde ise bu değişimler giderek hızlanmakta ve doğa, insan ve teknolojinin farklı seviyelerde iç içe geçtiği bir kırılma dönemi yaşanmaktadır. Teknobilimsel kültürlerin çoğalması, küresel ekonomik zorluklar, çevresel tahribatın ve doğal felaketlerin artması, dijitalleşmenin yayılması, insan ve insan olmayan varlıklar arasındaki geleneksel sınırların teknolojik, biyolojik ve çevresel düzeylerde aşınması ve bulanıklaşması, insanlık ve insanlığın içinde yaşadığı çevre için alternatif fikirler ve düşünceler arayışına yol açmaktadır. Dijital yaşam tarzları, sanal gerçeklik teknolojileri, sanallaşma gibi teknobilimsel, kültürel ve sosyal eksenlerdeki hızlı gelişmeler insanlığın yaşam serüvenini yeniden şekillendirmektedir. Posthümanizm, tam da bu çoklu gelişmeler sonucunda doğan, insanlığın yaşam biçimlerini, çevre ve doğa ile ilişkilerini yeniden düzenlemesi gerektiğini öngören bir paradigma değişikliğidir. Posthümanizm, tüm bu dönüşümlerin bir yansıması olarak geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağları irdeler; bu bağlamda insan, insandışı, insanötesi ve insanüstü alternatif senaryolara dayanan araştırmalara odaklanır.

  • Page Range: 19-36
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2020
  • Language: Turkish