Migration and Integration Cover Image
 • Offer for Individuals Only 9.00 €

Göç ve Uyum
Migration and Integration

Contributor(s): Betül Dilara Şeker (Editor), Ibrahim Sirkeci (Editor), M. Murat Yüceşahin (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Economy, General Reference Works, Geography, Regional studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: migration; uyum; integration of immigrants; göç; Turkey; USA; UK; ingiltere;Amerika;
Summary/Abstract: Bölüm 1: Göç ve Uyum Süreci: Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme - Şeker; Bölüm 2: Göçmenlerde Sosyo-Psikolojik Entegrasyon Analizi - Türker ve Yıldız; Bölüm 3: Entegrasyon/Uyum: Kavramsal ve Yapısal Bir Analiz - Çağlar ve Onay; Bölüm 4: Türkiye’de Kamu Yönetiminde Uyum - Şeker; Bölüm 5: Göç, Kente Bağlılık ve Bireycilik-Toplulukçuluk - Göregenli ve Karakuş; Bölüm 6: Latin Göçmenler, Ayrımcılık ve Uyum - Cohen ve Chavez; Bölüm 7: İngiltere’de Göçmenlerin Uyumu ve İşgücü Piyasası - Sirkeci ve Açık; Bölüm 8: Göçmenlerin İtalya'da Entegrasyonu - Salomoni; Bölüm 9: Türkiye’de Göçün Farklı Tipleri ve Yönetim - Karaman; Bölüm 10: Türkiye’de Almanlar ve Almancılar - Zeyneloğlu ve Sirkeci; Bölüm 11: Göçmen ya da Yerli Olmaya İlişkin Algılar: Selçuk’la Çift-kültürlü Özdeşim Süreci - Umuroğlu, Göregenli, Karakuş; Bölüm 12: Türkiye’de Yerleşik Yabancılar: Avrupa Birliği Emeklilerin Güneşi Arayışı - Bahar; Bölüm 13: Yerleşik Yabancıların Toplumla Bütünleşme Aracı Olarak Danışma Meclisleri ve Kent Konseyleri - Yontar

 • Print-ISBN-13: 978-1-910781-06-7
 • Page Count: 314
 • Publication Year: 2015
 • Language: Turkish
Uyum çalışmalarına giriş

Uyum çalışmalarına giriş
(Introduction to integration studies)

 • Price: 4.50 €
Göç ve Uyum Süreci: Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme

Göç ve Uyum Süreci: Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme
(Migration and Integration Process: A socio psychological evaluation)

 • Price: 4.50 €
Göçmenlerde Sosyo-Psikolojik Entegrasyon Analizi

Göçmenlerde Sosyo-Psikolojik Entegrasyon Analizi
(Socio-Psychological Integration Analysis of Migrants)

 • Price: 4.50 €
Entegrasyon/Uyum: Kavramsal ve Yapısal Bir Analiz

Entegrasyon/Uyum: Kavramsal ve Yapısal Bir Analiz
(Integration: Conceptual and Structural Analysis)

 • Price: 4.50 €
Türkiye’de Kamu Yönetiminde Uyum Çalışmaları

Türkiye’de Kamu Yönetiminde Uyum Çalışmaları
(Integration Studies in Turkish Public Administration)

 • Price: 4.50 €
Göç, Kente Bağlılık ve Bireycilik-Toplulukçuluk: Kültürel ve Mekansal Göstergeler

Göç, Kente Bağlılık ve Bireycilik-Toplulukçuluk: Kültürel ve Mekansal Göstergeler
(Migration, Loyalty to the city and individualism-communalism)

 • Price: 4.50 €
ABD, Ohio, Columbus’ta Latin Göçmenler, Ayrımcılık ve Uyum

ABD, Ohio, Columbus’ta Latin Göçmenler, Ayrımcılık ve Uyum
(Latin migrants, discrimination and integration in Columbus, Ohio, United States)

 • Price: 4.50 €
İngiltere’de Göçmenlerin Ekonomik Uyumu ve İşgücü Piyasasında Azınlıklar

İngiltere’de Göçmenlerin Ekonomik Uyumu ve İşgücü Piyasasında Azınlıklar
(Labour market integration of migrants in the UK)

 • Price: 4.50 €
Göçmenlerin İtalya'da Entegrasyonu

Göçmenlerin İtalya'da Entegrasyonu
(Integration of migrants in Italy)

 • Price: 4.50 €
Türkiye’de Göçün Farklı Tipleri ve Yönetim Stratejileri

Türkiye’de Göçün Farklı Tipleri ve Yönetim Stratejileri
(Various types of migration and migration management in Turkey)

 • Price: 4.50 €
Türkiye’de Almanlar ve Almancılar

Türkiye’de Almanlar ve Almancılar
(Germans and Germany-bound Turkish migrants in Turkey)

 • Price: 4.50 €
Göçmen ya da Yerli Olmaya İlişkin Algılar: Selçuk’la Çift-kültürlü Özdeşim Süreci

Göçmen ya da Yerli Olmaya İlişkin Algılar: Selçuk’la Çift-kültürlü Özdeşim Süreci
(Perceptions about being migrant and native in Selcuk)

 • Price: 4.50 €
Türkiye’de Yerleşik Yabancılar: Avrupa Birliği Emeklilerin Güneşi Arayışı

Türkiye’de Yerleşik Yabancılar: Avrupa Birliği Emeklilerin Güneşi Arayışı
(Settled foreigners in Turkey: EU pensioners seek the sun)

 • Price: 4.50 €
Yerleşik Yabancıların Toplumla Bütünleşme Aracı Olarak Danışma Meclisleri ve Kent Konseyleri

Yerleşik Yabancıların Toplumla Bütünleşme Aracı Olarak Danışma Meclisleri ve Kent Konseyleri
(A channel for integration for settled migrants through city councils)

 • Price: 4.50 €