The Cossack Army During the Reign of Sigismund III Vasa
in Polish Historiography After 1945 Cover Image

WOJSKO KOZACKIE W OKRESIE PANOWANIA ZYGMUNTA III WAZY W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ PO 1945 R.
The Cossack Army During the Reign of Sigismund III Vasa in Polish Historiography After 1945

Author(s): Mariusz Robert Drozdowski
Subject(s): History
Published by: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

  • Page Range: 335-356
  • Page Count: 21
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish