“Zorunluluk mu?”, “Gönüllü mü?” New Wave of Immigration to Britain from Turkey: Ankara Agreement Cover Image
  • Price 3.99 €

“Zorunluluk mu?”, “Gönüllü mü?” Türkiye’den Britanya’ya Yeni Göç Dalgası: Ankara Anlaşması
“Zorunluluk mu?”, “Gönüllü mü?” New Wave of Immigration to Britain from Turkey: Ankara Agreement

Author(s): Tuncay Bilecen
Subject(s): Politics, Geography, Regional studies, Public Law, Labor relations, Policy, planning, forecast and speculation, Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Great Britain; Turkey; immigration; Ankara Agreement; labor migrations; migration policy;
Summary/Abstract: Bu makale, Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması’dan (European Community Association Agreement - ECAA) Britanya’da yararlanan kişilerle yapılan görüşmeler neticesinde şekillendirilmiştir. Ankara Anlaşması yoluyla oturum almanın, göçün değişen karakteri ve göç etmeyi zorlaştıran düzenlemeler bağlamında “yeni bir göç yolu” olduğu makalenin iddialarından birisidir. Makalede üzerinde durulacak bir başka husus ise, göçe sebep olan çatışmaların göçten sonra da başka şekillerde devam ettiği ve bunun da insan hareketliliğini artırdığı görüşüdür.

  • Page Range: 394-420
  • Page Count: 27
  • Publication Year: 2015
  • Language: Turkish