Absorption of the European Union funds and the socio-economic development of the Wielkopolska voivodeship Cover Image

Absorpcja funduszy Unii Europejskiej a rozwój społeczno-ekonomiczny powiatów województwa wielkopolskiego
Absorption of the European Union funds and the socio-economic development of the Wielkopolska voivodeship

Author(s): Marcin Spychała
Subject(s): Politics, Economy, Social development, Economic development, EU-Accession / EU-DEvelopment, Public Finances, Accounting - Business Administration, EU-Legislation
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: fundusze unijne;rozwój społeczno-ekonomiczny;miernik syntetyczny;województwo wielkopolskie;
Summary/Abstract: Celem artykułu jest próba określenia zależności między absorpcją funduszy unijnych a zmianami poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego. Badania przeprowadzono w trzech etapach. W pierwszym określono poziom rozwoju powiatów województwa wielkopolskiego. W drugim etapie przedstawiono zróżnicowanie absorpcji funduszy unijnych w tych powiatach. W trzecim etapie określono zależności między wielkością absorpcji a zmianami poziomu rozwoju w układzie czynników tego rozwoju na podstawie analizy regresji.

  • Page Range: 117-133
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2020
  • Language: English, Polish