The impact of funds with regional operational programs on the socio-economic development of the Polish regions Cover Image

Wpływ funduszy w ramach regionalnych programów operacyjnych na rozwój społeczno-gospodarczy województw w Polsce
The impact of funds with regional operational programs on the socio-economic development of the Polish regions

Author(s): Paweł Łopatka, Marcin Nowak
Subject(s): Politics, Economy, Business Economy / Management, Public Administration, Economic development, EU-Accession / EU-DEvelopment, Public Finances, Accounting - Business Administration, EU-Legislation
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: polityka spójności Unii Europejskiej;rozwój regionalny;regionalne programy operacyjne;teoria systemów szarych;perspektywa finansowa 2007-2013;
Summary/Abstract: W 2015 roku obchodzono 40. rocznicę zainicjowania przez Unię Europejską polityki spójności. Przez ten okres polityka ta ewoluowała wraz ze zmieniającymi się priorytetami działania Unii Europejskiej. Zasadniczy cel pozostał jednak niezmienny – zmniejszanie dysproporcji w rozwoju regionów. Zmiany w polityce spójności znalazły odbicie w badaniach prowadzonych przez różne grupy naukowców. Jednym z istotniejszych problemów podejmowanych w literaturze jest określenie wpływu funduszy na rozwój społeczno-gospodarczy. W artykule, wykorzystując teorię systemów szarych, zbadano, jaki wpływ wywierają fundusze w ramach regionalnych programów operacyjnych na wybrane zmienne charakteryzujące rozwój społeczno-gospodarczy. Badaniem objęto wszystkie województwa w Polsce. Analiza obejmowała lata 2007–2013. W tej perspektywie finansowej Polska otrzymała około 20% wszystkich środków przeznaczonych na politykę spójności (łącznie liczącej około 308 mln euro). Wyniki analiz przeprowadzonych w pracy mają charakter praktyczny i mogą być wykorzystane na potrzeby odpowiedniego kształtowania dystrybucji środków pochodzących z Unii Europejskiej.

  • Page Range: 88-104
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2020
  • Language: English, Polish