SANCTIONAL MECHANISMS AS A CONFLICT MANAGEMENT TOOL Cover Image
  • Price 4.00 €

SANKČNÉ MECHANIZMY AKO NÁSTROJ MANAŽMENTU KONFLIKTOV
SANCTIONAL MECHANISMS AS A CONFLICT MANAGEMENT TOOL

Author(s): Martin Chovančík
Subject(s): Military history, International relations/trade, Military policy, Studies in violence and power, Peace and Conflict Studies
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Armed conflict studies; Sanctioning regimes; International relations; military policies;
Summary/Abstract: Ozbrojené konflikty sú realitou ľudského pokolenia od jeho samého počiatku. O ich vývoji, charaktere, priebehu a výsledkoch existuje nespočet spísaných strán. Z týchto strán je zrejmá jasná tendencia pristupovať k ozbrojeným konfliktom ako menej a menej žiadúcim elementom dejín, a to nielen zo strany účastníkov. Postupná transformácia ozbrojených konfliktov, po období mechanizácie a industrializácie spojená s posunom väčšiny vyspelých štátov z modernejdo postmodernej fázy, vyústila v potrebu individuálnych národov, ako aj medzinárodného spoločenstva ako celku, zasahovať do nich a predchádzať im nielen ako druhá strana, ale aj ako strana tretia, predovšetkým v kapacite nevojenských nástrojov.

  • Page Range: 107-146
  • Page Count: 40
  • Publication Year: 2012
  • Language: Slovak