Dictatorship of proletariat and soviets Cover Image

Diktatura proletarijata i sovjeti
Dictatorship of proletariat and soviets

Author(s): Jovan Komšić
Subject(s): Political Essay, Societal Essay
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Iskustva oktobarske revolucije i Lenjinovo delo afirmisali su bit socijalističke revoludje, koja se sastoji u radikakioj promeni ekonomskog i društvenog položaja radničke klase i svih proizvođaokih slojeva društva. Od ponižavanog i eksploatiranog objekta oni postaju osnovni istorijski subjekt i stvaratačka poluga izgradnje novih društveno-ekonomskih, političkih i duhovnih odnosa kojii oslobađaju čoveka i njegov rad svih oblika alijenacije.

  • Issue Year: 1981
  • Issue No: 263
  • Page Range: 37-40
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian