THE POSITION OF NON-CONSTITUENT IN THE GOVERNMENT OF THE BIH FEDERATION Cover Image

POLOŽAJ NEKONSTITUTIVNIH U SUSTAVU VLASTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
THE POSITION OF NON-CONSTITUENT IN THE GOVERNMENT OF THE BIH FEDERATION

Author(s): Maja Sahadžić
Subject(s): Constitutional Law, Government/Political systems, Ethnic Minorities Studies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: non-constituent; position; government; FBiH;
Summary/Abstract: Sudjelovanje konstitutivnih naroda u sustavu vlasti u FBiH sastavni je i iznimno značajan element raznorodnog bh. pravnog, politič- kog, društvenog poretka. Naročitost (trenutačnog) bh. poretka, koja je ujedno i oprečnost, je svakako i postojanost u zanemarivanju učešća onih koji nisu konstitutivni u sustavu vlasti u (F)BiH. Iako su Nekonstitutivnima, u odnosu na učešće u sustavu vlasti na državnoj razini u BiH, na razini FBiH garantirana izvjesna prava, bez uveličavanja, njihov položaj je i dalje, formalnopravno, prominentno na granici ekskluzivizma. Uzevši u obzir i višegodišnji politički retorizam, bez razlike vladajućih i oporbenih političkih elita, i častoljublje u kojima se nastoji proponirati primjena presude Sejdić i Finci protiv BiH, gotovo je jasno da je osiguravanje jednakopravnog položaja Nekonstitutivnih u sustavu vlasti na svim razinama u BiH skopčano sa nemogućnošću uspjeha. Proporcija konstitutivnih obilježja i preferiranje pariteta konstitutivnih naroda mjerilo je na svim razinama vlasti, pa tako i na razini FBiH i razini kantona, gdje se etničko utemeljenje doživljava kao prijelomno za stabilitet cjelokupnog sustava. Istovremeno je na štetu Nekonstitutivnih, s obzirom da prostatično respondira sa umovanjem koje poriče obveznost njihovog učešća u sustavu vlasti, suprotno ustavnopravnim i međunarodnopravnim rješenjima, na koncu potvrđenim i putem sudbenog tijela u Strasbourgu. Čini se da antanta konstitutivnih „rješavanje“ položaja Nekonstitutivnih, istovremeno, doživljava kotvom koja ne dozvoljava kretanje BiH prema Europskoj uniji.

  • Page Range: 23-25
  • Page Count: 3
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian