Does Music Belong to the Diegetic World? An Ingardenian Analysis Cover Image

Czy muzyka przynależy do świata przedstawionego? Analiza z perspektywy Ingardenowskiej
Does Music Belong to the Diegetic World? An Ingardenian Analysis

Author(s): Wojciech Sikora
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts
Published by: Ośrodek Badawczy Facta Ficta

  • Page Range: 111-124
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish