Equality and anti-discrimination policy in Poland after 2004 Cover Image

Polityka równościowa i antydyskryminacyjna w Polsce po roku 2004
Equality and anti-discrimination policy in Poland after 2004

Author(s): Piotr Burgonski
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Gender Studies, Law, Constitution, Jurisprudence, International Law, Civil Society, Public Administration, Government/Political systems, Policy, planning, forecast and speculation, EU-Accession / EU-DEvelopment, EU-Legislation, Politics and Identity
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;polityka równościowa;równość;polityka antydyskryminacyjna;prawo międzynarodowe;
Summary/Abstract: W artykule dokonano analizy "Krajowego programu działań na rzecz równego traktowania na lata 2013–2016", przyjętego przez rząd RP w 2013 r. Celem jest określenie ramy konceptualnej, na jakiej wspiera się polityka równościowa i antydyskryminacyjna polskiego rządu (policy frame). Badanie zmierza do określenia elementów tej ramy, a w szczególności pokazania, w jaki sposób polski rząd, formułując swoją politykę równościową i antydyskryminacyjną, postrzega, nazywa i strukturalizuje porządek społeczny, jak postrzega aktorów społecznych i relacje między nimi, jakie z tym postrzeganiem związane są wartości, idee oraz interesy.

  • Page Range: 441-455
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish