Catholic Social Teaching on the Nation Cover Image

Koncepcja narodu w ujęciu katolickiej nauki społecznej
Catholic Social Teaching on the Nation

Author(s): Piotr Burgonski
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Gdańskie Seminarium Duchowne, Kuria Metropolitalna Gdańska
Keywords: catholic social teaching; culture; nation; nationalism; patriotism; rights of nations

Summary/Abstract: W katolickiej nauce społecznej naród jest ujmowany jako społeczność ludzka połączona więzią kulturową. Charakter tej więzi czyni z narodu wspólnotę duchową. Treścią tak rozumianej więzi jest wzajemna miłość członków wspólnoty narodowej. Istnienie narodu postrzegane jest jako zjawisko naturalne, co więcej, konieczne z prawa natury. Bez narodu nie jest bowiem możliwy duchowy rozwój człowieka. Naród jako wspólnota osób jest podmiotem określonego zachowania i działania. Podmiotowość narodu stanowi podstawę jego praw. Katolicka nauka społeczna wskazuje na obowiązek patriotyzmu, który stanowi wyraz sprawiedliwości i miłości, odrzuca natomiast nacjonalizm, ponieważ niejednokrotnie oznacza on kult własnego narodu oraz nakazuje pogardę dla innych narodów i kultur.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 35
  • Page Range: 125-135
  • Page Count: 11
  • Language: Polish