The official support of export in Poland in the post-accession period Cover Image

System wspierania eksportu w Polsce w okresie poakcesyjnym
The official support of export in Poland in the post-accession period

Author(s): Elżbieta Bombińska
Subject(s): Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Economic policy, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment, EU-Legislation
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;eksport;wspieranie eksportu;
Summary/Abstract: Wejście Polski do Unii Europejskiej miało rozległe skutki dla wielu dziedzin polskiej gospodarki, m.in. dla sfery wymiany handlowej z zagranicą. W szczególności akcesja wiązała się z istotnymi zmianami w obszarze polityki proeksportowej kraju. Politykę tę można rozumieć jako zbiór reguł, metod i narzędzi stosowanych przez rząd dla przyspieszenia rozwoju eksportu danego kraju, a ogół instrumentów przez nią wykorzystywanych dzieli się zazwyczaj na: środki polityki traktatowej, narzędzia finansowe oraz wsparcie informacyjno-promocyjne i szkoleniowe. Dokonujące się w związku z akcesją zmiany w polityce proeksportowej Polski dotyczyły zakresu jej autonomii, dostępnego instrumentarium wsparcia eksportu, stopnia jego wykorzystania, a także źródeł finansowania oraz struktury organizacyjno-instytucjonalnej systemu wspierania eksportu. Celem artykułu jest przedstawienie oraz próba oceny najważniejszych zmian zachodzących w polityce proeksportowej Polski wynikających z jej akcesji do UE.

  • Page Range: 427-440
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish