State aid in Poland: Selected issues Cover Image

Pomoc publiczna w Polsce – wybrane zagadnienia
State aid in Poland: Selected issues

Author(s): Teresa Korbutowicz
Subject(s): Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, National Economy, Supranational / Global Economy, Public Law, EU-Accession / EU-DEvelopment, Public Finances, Fiscal Politics / Budgeting, EU-Legislation
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;pomoc publiczna;
Summary/Abstract: Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorstwom w Polsce od czasu jej przystąpienia do UE dostosowywała się do zasad obowiązujących w tym ugrupowaniu i prowadzonej przez uprawnione organy polityki kontroli tej pomocy. Kontrolą w Unii objęte są funkcjonujące i wprowadzane programy pomocy. Badana jest ich legalność, czyli zgodność z obowiązującymi regułami traktatowymi, licznymi przepisami prawa wtórnego oraz z wypracowaną w toku stosowania tych zasad interpretacją. Na podstawie wydanych przez Komisję decyzji w sprawach dotyczących pomocy publicznej i sprawozdań z zakresu polityki kontroli tej pomocy można ustalić, jak Polska stosowała zasady przyznawania pomocy i czy jej postępowanie różniło się od zachowań innych państw członkowskich.

  • Page Range: 379-397
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish