Importance of Poland's membership in the European Union for the educational and professional mobility on the example of the situation of young people Cover Image

Znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla mobilności edukacyjnej i zawodowej na przykładzie sytuacji ludzi młodych
Importance of Poland's membership in the European Union for the educational and professional mobility on the example of the situation of young people

Author(s): Katarzyna Czech, Mateusz Czech
Subject(s): Economy, Education, National Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Labor relations, International relations/trade, Migration Studies, EU-Accession / EU-DEvelopment, Human Resources in Economy, Sociology of Education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;mobilność zawodowa;mobilność edukacyjna;ludzie młodzi;jednolity rynek europejski;
Summary/Abstract: Celem artykułu jest próba oceny znaczenia uczestnictwa Polski w jednolitym rynku europejskim dla wybranych uwarunkowań mobilności edukacyjnej i zawodowej młodych Polaków. Zasadniczą tezą jest natomiast stwierdzenie, że udział Polski we wspólnotowych programach edukacyjnych zwiększa szanse młodych ludzi na rynku pracy.

  • Page Range: 292-304
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish