The impact of European structural funds on small and medium-sized enterprises in Wielkopolska Cover Image

Oddziaływanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na działalność małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce
The impact of European structural funds on small and medium-sized enterprises in Wielkopolska

Author(s): Paweł Mikołajczak
Subject(s): Economy, National Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Polska;Unia Europejska;fundusze strukturalne;małe i średnie przedsiębiorstwa;Wielkopolska;
Summary/Abstract: Ujęte w artykule wyniki badań przedstawiają oddziaływanie funduszy strukturalnych na poszczególne obszary działalności podmiotów o małej skali wytwarzania oraz konsekwencje dla ich rozwoju i konkurencyjności. Podjęto jednocześnie próbę zaprezentowania alternatywnych sposobów realizowania inwestycji w sytuacji, w której dotacja na określone przedsięwzięcie inwestycyjne nie zostałaby przyznana. Wydaje się to istotne nie tylko w kontekście dyskusji na temat efektywności UE w zakresie osiągania celów polityki regionalnej, ale także z punktu widzenia wykonalności przez polski sektor małych i średnich firm zadań inwestycyjnych bez wsparcia ze środków publicznych.

  • Page Range: 227-245
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish